Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Zarząd Fabryki Elementów Złącznych S.A. informuje, że:

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 3 Statutu Spółki, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego dokonała wyboru kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych.

Powyższe stanowisko od dnia 4 maja 2021 roku obejmie Pan Andrzej Karpowicz.

Załoga Fabryki Elementów Złącznych serdecznie zaprasza do śledzenia aktualności na swoich profilach w mediach społecznościowych:

https://www.linkedin.com/company/fabryka-element%C3%B3w-z%C5%82%C4%85cznych-s-a

https://www.facebook.com/FabrykaElementowZlacznych/?epa=SEARCH_BOX

 

 

 

 

21 stycznia 2020 roku będzie pamiętny dla naszej Fabryki, ze względu na podpisanie porozumienia, na mocy którego realizowany będzie plan restrukturyzacji rozwojowej firmy.

Fabryka Elementów Złącznych została wyróżniona podczas gali w ramach zakończenia kolejnej edycji Akademii Przedsiębiorczości.