Fabryka Elementów Złącznych S.A.
Rada Nadzorcza:
  • Dawid Domagalski - przewodniczący
  • Adam Rzepski - wiceprzewodniczący
  • Regina Skóra - sekretarz rady
  • Bernadeta Powszek - członek rady
  • Dariusz Klajmon - członek rady
Zarząd:
  • Maciej Gosiewski - Prezes Zarządu