Fabryka Elementów Złącznych S.A.
Rada Nadzorcza:
  • Maciej Gołubowski - Przewodniczący
  • Dawid Domagalski - Wiceprzewodniczący
  • Wioletta Kaciczak - Sekretarz rady
  • Adam Rzepski - Członek rady
  • Bernadeta Powszek - Członek rady
  • Dariusz Klajmon - Członek rady
Zarząd:
  • Maciej Gosiewski - Prezes Zarządu