Fabryka Elementów Złącznych S.A.
Rada Nadzorcza:
  • Jarosław Bielak - Przewodniczący
  • Wioletta Kaciczak - Sekretarz rady
  • Bernadeta Powszek - Członek rady
  • Dariusz Klajmon - Członek rady
  • Paula Ziemiecka-Księżak - Członek rady
Zarząd:
  • Dobromir Niewiński - Prezes Zarządu
  • Andrzej Karpowicz - Wiceprezes Zarządu