Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Dnia 20 listopada br. Prezes Zarządu FEZ S.A. Maciej Gosiewski oraz Przewodnicząca Beata Ziemianek i Skarbnik Grażyna Słania z NSZZ Pracowników FEZ S.A. podpisali Wewnętrzną Politykę Antymobbingową, która wprowadza regulacje antymobbingowe w Fabryce.

Fabryka Elementów Złącznych S.A. otrzymała na ręce Prezesa Macieja Gosiewskiego podziękowania od pełnomocnika ds. Rodziny Pani Danuty Sobczyk oraz ks. Dziekana Krystiana Bujaka za finansowe wsparcie organizacji X Metropolitalnego Święta Rodziny „Rodzina Źródłem Miłości" w Siemianowicach Śląskich.

FEZ nie zapomina o swoich seniorach.

W dniu 17 października w godz. 13:30-14:30 będą prowadzone szczepienia ochronne przeciwko grypie dla pracowników FEZ S.A.