Fabryka Elementów Złącznych S.A.

21 stycznia 2020 roku będzie pamiętny dla naszej Fabryki, ze względu na podpisanie porozumienia, na mocy którego realizowany będzie plan restrukturyzacji rozwojowej firmy.

Zawarcie zgody nastąpiło w siedzibie TFS w składzie: Pani Jadwiga Dyktus – Prezes i Pani Monika Domańska – Wiceprezes oraz Pan Dobromir Niewiński – Prezes Fabryki Elementów Złącznych.
Program restrukturyzacyjny ma na celu zapewnienie finansowania inwestycji modernizacyjnych FEZ, co pozwoli na zwiększenie sprzedaży oraz utrzymanie pozycji na rynku.