Fabryka Elementów Złącznych S.A.

FEZ nie zapomina o swoich seniorach.

Stało się już niepisaną tradycją, że Fabryka Elementów Złącznych organizuje i dofinansowuje coroczne wyjazdy rekreacyjne dla swoich emerytowanych pracowników. W tym roku ok. 40 naszych emerytów i rencistów wzięło udział w dwóch wycieczkach - 31 maja odwiedzili Wisłę, a 13 września Brenną i Ustroń.