Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Dnia 20 listopada br. Prezes Zarządu FEZ S.A. Maciej Gosiewski oraz Przewodnicząca Beata Ziemianek i Skarbnik Grażyna Słania z NSZZ Pracowników FEZ S.A. podpisali Wewnętrzną Politykę Antymobbingową, która wprowadza regulacje antymobbingowe w Fabryce.

Każdy pracownik zostanie zapoznany z Wewnętrzną Politykę Antymobbingową i złoży na piśmie własnoręcznie podpisane i opatrzone datą oświadczenie o zaznajomieniu się z jej treścią.

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa obejmuje każdą zatrudnioną osobę, również na podstawie kontraktów cywilnoprawnych (np. umowy o dzieło czy umowy zlecenia), wykonującą swoją pracę w Fabryce.