Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Zarząd spółki pod firmą Fabryka Elementów Złacznych S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śl. (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.