Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Rada Nadzorcza Fabryki Elementów Złącznych S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich („Spółka”), działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 3681 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.

FEZ S.A. oferuje do sprzedaży następujące maszyny:

Maszyna do formowania na gorąco National Machinery 2-3 HF wraz z oprzyrządowaniem:

Oferujemy do sprzedania następujące wagi: