Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Zarząd Fabryki Elementów Złącznych S.A.  wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000097998, kapitał zakładowy w wysokości 13 841 830 zł., w całości opłacony, NIP: 6430000023, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Fabryczna 14, ogłasza przetarg pisemny oraz negocjacje (w przypadku ofert równoważnych cenowo) na sprzedaż następujących urządzeń:

FEZ S.A. oferuje do sprzedaży następujące maszyny:

Maszyna do formowania na gorąco National Machinery 2-3 HF wraz z oprzyrządowaniem:

Oferujemy do sprzedania następujące wagi: