Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Aby produkowane przez nas elementy złączne w pełni spełniały wymagania techniczne i użytkowe stawiane przez naszych Klientów, przeprowadzamy kontrolę i badania w całym cyklu procesu produkcyjnego - począwszy od kontroli jakości dostaw materiałów do produkcji, kontrolę międzyoperacyjną w trakcie procesu produkcji, a na kontroli ostatecznej wyrobu skończywszy.

Z partii wyrobów, przed przekazaniem ich do Klienta, pobierana jest próbka reprezentatywna wyrobów, którą poddaje się kontroli ostatecznej w Laboratorium Działu Zapewnienia Jakości. Przeprowadzamy badania własności mechanicznych, badania metalograficzne i pomiary geometryczne. Wszystkie przyrządy pomiarowe do kontroli i badań są okresowo sprawdzane, wzorcowane, legalizowane.

Na życzenie Klienta wystawiamy dokumenty kontroli zgodnie z PN-EN 10204 : 2006.