Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Na elementy przytwierdzeń i złącz nawierzchni kolejowej posiadamy świadectwa wydane przez:

  • Urząd Transportu Kolejowego
  • Instytut Kolejnictwa

oraz HPQ, wydane przez Deutsche Bahn AG.